Regler och fakta

Regler för Dog Care Center Sweden AB
(nedan kallad DCC)

Hämtning och lämning

 • När din hund lämnas och hämtas ska det alltid ske i koppel.
 • Lämning sker mellan 06:00-09:00 och hämtning sker mellan 15:00-18:00.
 • Dagen före röd dag sker hämtning mellan 12:30-16:00 om inget annat bestäms i förväg.
 • Lämnas hunden in efter 09:00 utan överenskommelse, kommer hunden ej att planeras in i morgon promenaderna. (Kl: 10:00-12:00)
 • Vid sen hämtning, efter kl. 18:00 (alt. kl. 16.00 dagen före röd dag), kommer en avgift att tas ut på 100kr per påbörjad 15 min (kvart).
 • DCC ber er vänta kvar i entrén vid utlämning av er hund, för andra är ni en främling som kan ge osämja i flocken.
  Ni får ALDRIG gå in i något bås, korridor eller dylikt – endast personal får göra detta.
 • Ser du, vid lämningen, att det står en hund i entrén  vill vi att ni väntar kvar utanför. Väljer ni att gå in så står ni själva som ansvariga vid eventuella konsekvenser.
 • Hunden ska alltid komma väl rastad till dagiset. Det kan dröja upp till 4 timmar innan den kommer ut på första promenaden.

Vård

 • DCC kräver vaccinations- och försäkringsintyg. Nytt vaccinationsintyg ska lämnas efter varje ny vaccination. Även kopia på  nytt försäkringsintyg lämnas in varje år.
 • DCC förbinder sig att vårda hunden väl, att ge den god tillsyn, god kontakt och rasta hunden regelbundet.
 • Dog Care Center tar inte emot valpar yngre än fyra månader då vi anser att valpen behöver binda ett band till sin nya flock/ägare och för att valpen inte är så skyddad mot sjukdomar
 • Hunden ska vara frisk och fri från ohyra. Använd gärna eget sunt förnuft
Definitionen av ej frisk Definitionen av ohyra
Feber, smittsamma sjukdomar tex, kennelhosta, magsjuka/ diarré och noskvalster Löss/ loppor, skabb, mask av all dess slag
 • Avmaskning av hunden ska ske  minst en gång per år, gärna under veckan då vi har stängt mellan jul och nyår alt. under semesterperioden.
 • Vartannat år ska hunden vaccineras. DHPPI (parvo + kennelhosta) och varje år PI (kennelhosta)
 • Om hunden skadas eller förolyckas under vistelsen på DCC på grund av bristande tillsyn eller oaktsamhet från DCC´s sida står vi för självrisken och den rörliga procenten (försäkringen måste användas)
 • Vid olycksfall ska ägaren kontaktas men på personalens bedömning kan vi köra in till veterinären akut (då ska ägaren kontaktas så snart som möjligt)
 • Behöver DCC betala besöket så ska det återbetalas inom tre bank dagar
 • DCC har rätt att vägra ta emot hunden vid misstanke om sjukdom, skada/ ohyra eller smitta
 • Vid misstanke om ovannämnda kan DCC vägra att ta emot hunden tills ett veterinärintyg uppvisas (veterinärintyget får vara max sju dagar gammalt)
 • För er som har flera hundar hos DCC och som har kravet att bara era hundar sitter ihop i båset, avsäger sig DCC kostnaderna om eventuellt bråk uppkommer emellan era hundar
 • För att minska risken för smitta och ohyra kommer hundarnas filtar att tvättas med jämna mellanrum
 • Avgiften reduceras ej om hunden inte kan vara på DCC på grund av sjukdom, ohyra eller om ägaren bestämmer sig för att ha hunden hemma av olika skäl
 • Om DCC måste stängas för reparation eller sanering på grund av smitta eller smittorisk så utgår kostnaden för de dagarna dagiset är stängt detta gäller endast heltid/ deltids hundarna (115kr * antal dagar) för hundar med mat (125kr * antal dagar)

Helgdagar

 • Afton och röda dagar är DCC stängt och full betalning debiteras
 • Dagen före röd dag stänger DCC kl: 16:00. Vänligen håll Er uppdaterade på vilka dagar det är – vi påminner dock också via får info-tavla.

Betalning

 • Avgiften erläggs förskottsvis senast den 27:e varje månad. Om avgiften inte erläggs i tid har DCC rätt att vägra ta emot hunden tills dess att kvitto uppvisas eller betalning har kommit in
 • Om ni vill att eran hund ska äta våran mat (Carrier kyckling/ris) på dagis så tillkommer en kostnad på, i dagsläget, 250kr per månad
 • Vid sen hämtning – efter 18:00 (alt. efter  kl. 16.00 dagen före röd dag) - kommer en avgift att tas ut på 100kr per påbörjad 15 min

Uppsägning/Prövotid

 • Vi har en månads prövotid, under denna månad kan så väl DCC som hundägaren säga upp avtalet utan uppsägningstid
 • Vi har rätt att omedelbart säga upp avtalet om hunden visar aggressivitet eller om hunden biter personalen månadsavgiften återbetalas inte
 • Uppsägningen ska ske skriftligt senast 27:e. Avtalet upphör per den sista månaden därefter